Our Best Results

Small daily improvements over time lead to stunning results.

best Result

पी. एन. सिंह

जिला पंजीयक

नागेंद्र गुर्जर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

सौरभ श्रीवास्तव

महिला सशक्तीकरण अधिकारी

ललित शर्मा

सहायक अधीक्षक भू अभिलेख

परशुराम शर्मा

बाल विकास परियोजन अधिकारी

प्रमोद शर्मा

कर सहायक अधिकारी